Komu pomagam?

 

 • Osobom doświadczającym trudności w związkach partnerskich i w relacjach z innymi, np. samotności, wycofania, wybuchów złości, uwikłania, nieumiejetności budowania więzi, braku akceptacji przez środowisko, problemach w komunikacji, niezgodności, co do priorytetów, problemach naruszonego zaufania.
 • Osobom doświadczającym objawów lękowych i zaburzeń nerwicowych, np. ataków paniki, natręctw, lęku społecznego i nieśmiałości, fobii, zamartwiania się, lęku o zdrowie
 • Potrzebującym lepszego radzenia sobie ze stresem i wzmocnienia odporności psychicznej.
 • Osobom cierpiącym na zaburzenia czynnościowe, czyli występujące pod postacią somatyczną bez medycznej przyczyny, np. zespół jelita nadwrażliwego, refluks
 • Borykającym się z niską samooceną, niepewnością siebie, nasilonym samokrytycyzmem.
 • Osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, takich jak żałoba, rozstanie, nagła zmiana życiowa, choroba, różne kryzysy życia codziennego
 • Zainteresowanym poprawieniem relacji rodzinnych, np. zmianą relacji z dziećmi, poradzeniem sobie z konfliktami międzypokoleniowymi (małżonkowie – teściowie - rodzice)
 • Cierpiącym na zaburzenia depresyjne, stany obniżonego nastroju, bezsilności, zniechęcenia
 • Osobom cierpiącym na zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, wybudzanie się)
 • Doświadczającym trudności w obszarze niezależności i asertywności
 • Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA) oraz Dorosłym Dzieciom z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

 • Rodzicom dzieci niepełnosprawnych i dzieci autystycznych

 • Osobom pragnącym rozwijać własny potencjał osobisty

 

 

 

Aktualności

  Pozostałe

  Kontakt

  ,,Empatia" Poradnia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
  ul. Szekspira 4/417; 01-913 Warszawa, kl. 13; ok. 7 -10 min. od Metra Wawrzyszew

  E-mail: basia.kosmala@wp.pl