Komu pomagam?

 

 • Osobom doświadczającym trudności w związkach partnerskich i w relacjach z innymi, np. samotności, wycofania, wybuchów złości, uwikłania, nieumiejetności budowania więzi, braku akceptacji przez środowisko, problemach w komunikacji, niezgodności, co do priorytetów, problemach naruszonego zaufania.

 

 • Osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, takich jak żałoba, rozstanie, nagła zmiana życiowa, choroba, różne kryzysy życia codziennego

 • Osobom zainteresowanym poprawieniem relacji rodzinnych, np. zmianą relacji z dziećmi, poradzeniem sobie z konfliktami międzypokoleniowymi (małżonkowie – teściowie - rodzice)

 • Osobom, które chcą dokonać zmian w swoim życiu,  rozpoznać ważne dla siebie wartości i potrzeby, określić cele i skoncentrować własną aktywność wokół siebie

 • Osobom, które pragną bardziej efektywnie wykorzystywać czas, zapewniając tym samym równowagę między życiem prywatnym i zawodowym

 • Osobom, które utknęły w „martwym punkcie“ i nie wiedzą, jak z niego wyjść, a ich przypadek nie wymaga działań terapeutycznych. 

 • Osobom doświadczającym objawów lękowych i zaburzeń nerwicowych, np. ataków paniki, natręctw, lęku społecznego i nieśmiałości, fobii, zamartwiania się, lęku o zdrowie

 • Osobom cierpiącym na zaburzenia depresyjne, stany obniżonego nastroju, bezsilności, zniechęcenia

 • Osobom borykającym się z wyzwaniami/ problememi w obszarze zawodowym, np: utratą pracy, wypaleniem zawodowym, mobbingiem w miejscu pracy, zmianą w ścieżce kariery, odkrywaniem nowych perspektyw i możliwości rozwoju zawodowego, problemami w relacjach zawodowych (szef, współpracownicy)

 • Osobom cierpiącym na zaburzenia czynnościowe, czyli występujące pod postacią somatyczną bez medycznej przyczyny, np. zespół jelita nadwrażliwego, refluks

 • Osobom borykającym się z problemami logopedycznymi o podłożu psychologicznym (podwyższony poziom napięcia, tendencje do reakcji lękowych, konflikty wewnętrzne)
 • Osobom cierpiącym na zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, wybudzanie się)

 • Osobom o obniżonym poczuciu własnej wartości, nasilonym samokrytycyźmie, małej pewności siebie

 • Osobom doświadczającym trudności w obszarze niezależności i asertywności 

 • Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA) oraz Dorosłym Dzieciom z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

 • Ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej

 • Osobom pragnącym rozwijać własny potencjał osobisty

 • Rodzinom osób uzależnionych

 

 

 

Aktualności

  Pozostałe

  Kontakt

  ,,Empatia" Poradnia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
  ul. Szekspira 4/417; 01-913 Warszawa, kl. 13; ok. 7 -10 min. od Metra Wawrzyszew

  E-mail: basia.kosmala@wp.pl