Terapia DDA i DDD

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłe Dzieci pochodzące z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) nierzadko cierpią w dorosłym życiu, gdyż ślady tego, co przeżyły odciskają swoje piętno także w późniejszym życiu. Często borykają się z niskim poczuciem wartości i czują się gorsze od innych. Bliskość jest dla nich zagrażająca.  Niejednokrotnie z powodu lęku, braku zaufania, złości mają utrudnione relacje z innymi.

DDADDD nie zostały sklasyfikowane jako choroba psychiczna, nie są także uzależnieniem. Stanowią natomiast zespół utrwalonych, często destrukcyjnych wzorców reagowania, czyli schematów emocjonalnych, poznawczych, interpersonalnych. Ich zidentyfikowanie i nazwane jest pierwszym krokiem w terapii. Mogą być złożone i różnorodne, gdyż DDA i DDD stanowią szeroka grupę osób o zróżnicowanych problemach. W zdiagnozowaniu i przepracowaniu tych różnorodnych schematów wskazana jest pomoc specjalisty.Dodaj tutaj treść nowej podstrony.

 

 

Aktualności

    Pozostałe

    Kontakt

    ,,Empatia" Poradnia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
    ul. Szekspira 4/417; 01-913 Warszawa, kl. 13; ok. 7 -10 min. od Metra Wawrzyszew

    E-mail: basia.kosmala@wp.pl