Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to proces towarzyszenia osobie w głębokiej pracy nad zmianą, w odkrywaniu potencjału, talentów w niej złożonych oraz omijaniu osobistych barier oraz ograniczeń blokujących rozwój. Podjęta w wyniku spotkań praca, jej efekty, uzdalniają człowieka do podjęcia autonomicznych i odpowiedzialnych decyzji oraz wprowadzenia ich w życie. Coaching dotyczy wszystkich sfer życia człowieka, wszystkie traktowane są łącznie. 

 

Dla kogo?

Dla każdego, kto:

 • chce dokonać zmian w swoim życiu,  rozpoznać ważne dla niego wartości i potrzeby, określić cele i skoncentrować własną aktywność wokół nich
 • pragnie bardziej efektywnie wykorzystywać czas, zapewniając tym samym równowagę między życiem prywatnym i zawodowym
 • utknął w „martwym punkcie“ i nie wie, jak z niego wyjść, a jego przypadek nie wymaga działań terapeutycznych.

Dotyczy na przykład takich sfer:

 • zawodowych - utrata pracy, wypalenie zawodowe, zmiana ścieżki kariery, problemy w relacjach zawodowych (współpracownicy, szef), odkrywanie nowych perspektyw i możliwości rozwoju zawodowego
 • trudności w relacjach międzyludzkich – nieumiejętność budowania więzi, wycofanie, samotność, brak akceptacji przez środowisko.
 • relacji w związku  - m.in. problemy w komunikacji, naruszone  zaufanie, niezgodność co do priorytetów w związku, itp.
 • rodzinnych – relacje z dziećmi, konflikty międzypokoleniowe (małżonkowie – teściowie - rodzice)

 

Jak przebiega sesja coachingowa?

Jest to spotkanie indywidualne. Ponieważ coaching jest procesem, dlatego wymaga on zwykle od 2 – 6, 45 minutowych spotkań. Podczas pierwszego spotkania ustalane są zasady wzajemnej współpracy i oraz formułuje się oczekiwane  rezultaty. 

Główna zasada coachingu jest następująca: Każda osoba posiada wszystkie potrzebne zasoby (talenty, umiejętności, kreatywność), aby znaleźć najlepsze, właściwe dla siebie rozwiązanie, a coach pomaga je tylko odkrywać i wydobywać, zadając właściwe pytania. Między spotkaniami osoba coachowana wykonuje zadania określone podczas sesji, które mają pomóc jej poznać siebie i rozwinąć nowe umiejętności/kompetencje.  Coach asystuje w wypełnianiu i wprowadzeniu w życie podjętych podczas spotkań zobowiązań, tak by zmiana w życiu osoby była rzeczywiście trwała.

W centrum całego procesu jest człowiek z jego całym życiem osobistym i zawodowym, z wydarzeniami, które wyznaczają kolejne kroki w coachingu, zaś wyznaczone cele pozwalają widzieć, że przyjęty program działania jest realizowany i osiągamy zamierzone rezultaty.

 

Jakie są  oczekiwane efekty spotkań coachingowych?

 • odkrycie złożonych w każdym talentów, uświadomiene swoich predyspozycji i  potrzeb, i ukierunkowanie na ich rozwój
 • dzięki nowemu spojrzeniu na siebie, poprawa w innych obszarach życia, w relacjach z otoczeniem
 • większa motywacja do działania wynikająca z siły wewnętrznej.
 • większa wiara w siebie i poczucie własnej wartości – lepsza jakość życia.

Promocje

 Nastolatek w rodzinie - pierwsza konsultacja 50% zniżki.

 

Pozostałe

Kontakt

,,Empatia" Poradnia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
ul. Szekspira 4/417; 01-913 Warszawa, kl. 13; ok. 7 -10 min. od Metra Wawrzyszew

E-mail: basia.kosmala@wp.pl
Telefon: 663-612-822