Psychoterapia

Psychoterapia krótkoterminowa - Terapia skoncentrowana jest na konkretnym, zazwyczaj jednym celu. Proces terapii bazuje na istniejących już u klienta zasobach i możliwościach, sprzyjających poprawie w konkretnym, wybranym obszarze życia. Czas trwania takiej terapii wynosi zwykle od 10 do 30 sesji terapeutycznych. Po upływie ustalonego czasu kontakt zostaje rozwiązany lub ulega renegocjacji np. przedłużeniu na dalszy czas i ewentualnym pracowaniu nad innymi obszarami problemowymi.

Psychoterapia długoterminowa - Terapia ukierunkowana jest na zmianę w różnych obszarach funkcjonowania, koncentruje się na kliku celach i zmierza do głębszej poprawiy jakości życia. Terapia taka daje możliwość gruntownego przepracowania niekorzystnych schematów życiowych, czyli ukształtowanych wzorców kontaktowania się z innymi oraz z samym sobą. Minimalizuje ryzyko nawrotów objawów depresyjnych, lękowych i innych somatycznych dolegliwości.  Identyfikowanie i transformacja źródeł problemów, które sięgają wcześniejszych doświadczeń z osobami znaczącymi, wymaga czasu i zaangażowania. Czas trwania terapii długoterminowej to minimum 6 miesięcy.

Promocje

 Nastolatek w rodzinie - pierwsza konsultacja 50% zniżki.

 

Pozostałe

Kontakt

,,Empatia" Poradnia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
ul. Szekspira 4/417; 01-913 Warszawa, kl. 13; ok. 7 -10 min. od Metra Wawrzyszew

E-mail: basia.kosmala@wp.pl
Telefon: 663-612-822