Jak pracuję?

 

 • W swojej pracy integruję wiedzę i doświadczenie różnych szkół terapeutycznych: psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo-behawioralnej, gestalt. Eklektycznie korzystam z dorobku terapii psychodynamicznej.
 • Bliskie są mi idee partnerskiej relacji opartej na współpracy i znaczenie empatycznego rozumienia osoby, której pomagam. Podobnie jak w nurcie humanistycznym dostrzegam wartość samoświadomości, akceptacji siebie oraz poszukiwania nowych, coraz bardziej przyjaznych sposobów kontaktowania się z sobą samym i z innymi.
 • W pracy krótkoterminowej korzystam głównie z dorobku nurtu poznawczo-behawioralnego, pozwalającego na relatywnie szybką redukcję przykrych objawów. Koncentruję się na rozpoznaniu i modyfikowaniu destrukcyjnych przekonań oraz automatycznych myśli, jak również innych empirycznie dowiedzionych strategii redukujących lęk, depresję, zespoły czynnościowe.
 • W dalszej pracy koncentruję się na identyfikowaniu i transformacji schematów ukształtowanych w relacjach z bliskim osobami w przeszłości. Schematy te są źródłem cierpienia i zakłóceń w aktualnych relacjach z innymi ludźmi oraz z samym sobą. Często powodują nawroty objawów depresyjnych, lękowych i innych somatycznych dolegliwości. Zwracam również uwagę na mechanizmy obronne, które częściowo łagodzą cierpienia wynikające ze śladów bolesnej przeszłości, ale ostatecznie zniekształcają naszą świadomość i podtrzymują aktualne cierpienie.
 • Dokładam starań w dobieraniu optymalnych procedur oraz strategii terapeutycznych w zależności od indywidualnych problemów pacjenta.
 • Dbam o dyskrecję i bezpieczeństwo w relacji terapeutycznej.
 • Z reguły sesję psychoterapeutyczną rozpoczyna pacjent i sam wybiera temat rozmowy. W ten sposób jest zachęcany do kierowania sobą w procesie psychoterapii i większego usamodzielniania się  w rozwiązywaniu problemów. Bardziej dyrektywne podejście stosuję w sprawach organizacyjnych, interwencji kryzysowej i pracy krótkoterminowej.
 • W niektórych przypadkach zastrzegam sobie prawo do odmowy lub przerwania pracy terapeutycznej. Udział w spotkaniu mogą brać osoby nie będące pod wpływem środków odurzających. Nie pracuję na warunkach szantażu, skrajnej presji, niejasnego kontraktu, braku współpracy, kiedy w mojej ocenie problemy przekraczają moje kompetencje.
 • Szczególnie cenię sobie dobór jasnych celów i kontraktu. Zazwyczaj na pierwszych 5 spotkaniach uzgadniane i uszczegóławiane są cele dalszych spotkań. Czasem etap ten zajmuje więcej czasu. Od tego zależy efektywność i często powodzenie procesu pomagania.
 • W przypadku nasilonych objawów, np. zaburzeń snu, nasilonych stanów lękowo-depresyjnych pacjent zobowiązany jest do konsltacji psychiatrycznej. Może jej odmówić na własną odpowiedzialność.
 • Sposób kończenia spotkań może wiele wnieść do dotychczasowej pracy. Rekomenduję, aby pacjent otwarcie mówił o zamiarze kończenia sesji. Zachęcam do przyjścia na ostatnie spotkania. Postaram się pomóc uporządkować dotychczasową pracę, podsumować proces, utrwalić pozytywne zmiany.

 

 

 

Aktualności

  Pozostałe

  Kontakt

  ,,Empatia" Poradnia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
  ul. Szekspira 4/417; 01-913 Warszawa, kl. 13; ok. 7 -10 min. od Metra Wawrzyszew

  E-mail: basia.kosmala@wp.pl