Jak pracuję?

 

 • W swojej pracy integruję wiedzę i doświadczenie różnych szkół terapeutycznych, głównie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo-behawioralnej, gestalt, eklektycznie korzystam z dorobku terapii psychodynamicznej.
   
 • Bliskie są mi idee partnerskiej relacji opartej na współpracy i znaczenie empatycznego rozumienia osoby, której pomagam. Podobnie jak w nurcie humanistycznym dostrzegam wartość samoświadomości, akceptacji siebie oraz poszukiwania nowych, coraz bardziej przyjaznych sposobów kontaktowania się z sobą samym i z innymi.
   
 • W pracy krótkoterminowej korzystam głównie z dorobku nurtu poznawczo-behawioralnego, pozwalającego na relatywnie szybką redukcję przykrych objawów. Koncentruję się na rozpoznaniu i modyfikowaniu destrukcyjnych przekonań oraz automatycznych myśli, jak również innych empirycznie dowiedzionych strategii redukujących lęk, depresję, zespoły czynnościowe.
   
 • W dalszej pracy koncentruję się na identyfikowaniu i transformacji schematów ukształtowanych w relacjach z bliskim osobami w przeszłości. Schematy te są źródłem cierpienia i zakłóceń w aktualnych relacjach z innymi ludźmi oraz z samym sobą. Często powodują nawroty objawów depresyjnych, lękowych i innych somatycznych dolegliwości. Zwracam również uwagę na mechanizmy obronne, które częściowo łagodzą cierpienia wynikające ze śladów bolesnej przeszłości, ale ostatecznie zniekształcają naszą świadomość i podtrzymują aktualne cierpienie.
   
 • Dokładam starań w dobieraniu optymalnych procedur oraz strategii terapeutycznych w zależności od indywidualnych problemów pacjenta.
   
 • Dostosowuję terapię do specyfiki problemów pacjenta, a nie jego samego do jednego, określonego nurtu terapeutycznego.
   
 • Dbam o dyskrecję i bezpieczeństwo w relacji terapeutycznej.
   
 • Pracuję pod stałą superwizją.

 

Promocje

 Nastolatek w rodzinie - pierwsza konsultacja 50% zniżki.

 

Pozostałe

Kontakt

,,Empatia" Poradnia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
ul. Szekspira 4/417; 01-913 Warszawa, kl. 13; ok. 7 -10 min. od Metra Wawrzyszew

E-mail: basia.kosmala@wp.pl
Telefon: 663-612-822